Geschiedenis


Geschiedenis


De voormalige gereformeerde kerk van Rinsumageest werd in 1913 gebouwd. De eerste steen werd gelegd door Dominee de Roos, de steen is nog steeds zichtbaar in de gevel. De bouw verliep voorspoedig en binnen een jaar werd de kerk geopend. Al snel bleek dat de kerk te klein was om alle leden van de kerk een zitplaats te kunnen bieden. En dus werd er een verdieping gebouwd met nog eens 100 zitplaatsten. In totaal konden nu 700 mensen een plekje vinden in de kerk.

Architect

Het gebouw is ontworpen door de bekende architect Tjeerd Kuipers. Hij was een leerling van Berlage en gebruikte de zogenaamde rationalistische stijl voor veel van zijn gebouwen. Het belangrijkste kenmerk van deze stijl is dat een ontwerp 'logisch' wordt benaderd en dat de functie van het gebouw voorop staat. Daarna wordt pas aandacht besteed aan eventuele ornamenten en andere stijlelementen. Ook kenmerkend voor deze stijl is dat de constructie van een gebouw zichtbaar mag zijn. In deze kerk zijn dat de bakstenen bogen, metalen trekstangen en plafondbalken. Toch was de kerk niet sober uitgevoerd. Er zat veel kleur in, bijvoorbeeld in het plafond van de hal. Ook het plafond in de kerk zelf was versierd en de kerkbanken waren zachtgroen. Bovendien gaven de vele glas in lood ramen de kerk extra kleur. 
De kerk rond de jaren '30


Door de jaren heen

In de jaren 70 zijn de plafonds in de hal en in de aangrenzende slaapkamers, helemaal in de tijdsgeest van toen, wit geschilderd. Met veel stoom en een verfkrabber zijn de originele plafonds uit 1913 weer deels tevoorschijn gekomen. De kleuren die nu weer te zien zijn hebben we ter inspiratie gebruikt tijdens de verbouwing van de kerk. Het hoge houten plafond in de kerk zelf had ongeveer hetzelfde motief, maar dit is in de jaren 90 geheel vervangen. 

Laatste dienst en transformatie

Rond de eeuwwisseling liep het aantal bezoekers van de kerk terug. Was het nog wel haalbaar om het gebouw goed te kunnen onderhouden en hoe zou dit in de toekomst gaan? In 2009 werd een besluit genomen. De gereformeerde kerk zou gaan fuseren met de Alexander kerk, de andere kerk in het dorp. De Alexanderkerk is een historisch gebouw van meer dan duizend jaar oud, hier zouden voortaan de diensten worden gehouden. Deze kerk kwam te koop en werd in 2014 aangekocht door de huidige eigenaar. Na een intensieve verbouwing werd de kerk in 2020 heropend. Foto's van de verbouwing vindt u op de fotopagina.
Het interieur van de kerk tijdens een van de laatste diensten rond 2009